Fédérations

FFBT

Fédération Française de Ball-Trap

http://ffbt.asso.fr/

FFTIR

Fédération Française de Tir

http://www.fftir.org/fr/accueil

NSSA

National Skeet Shooting Association

https://nssa-nsca.org/

NSCA

National Sporting Clays Association

https://nssa-nsca.org/

CPSA

Clay Pigeon Shooting Association

https://www.cpsa.co.uk/